Friday, March 16, 2007

ERS

ersättare (s) en, ersättar(e)n, ersättare, ersättarna substituto/a

ersätta (v) ersätter, ersatte, ersatt, ersätt! [1 betala] indenizar, compensar

2 vara istället för, vikariera för ( substituir (alguém), ficar no lugar de alguém)

ersättning (s) en, -en, -ar [1 betala] indenização, compensação, reembolso

2 något som ersätter något, reserv (substituição, substituto)

erövra (v) -r, -ade, -at, erövra! [ta med våld, inta] conquistar, tomar

eskimå (s) en, -n, -er [person som tillhör ett polarfolk på bl a Grönland] esquimó

eskort (s) en, -en, -er [sällskap {som skydd}] escolta

espresso (s) espresson café forte italiano

ess (s) ett, esset, ess, essen ás (carta de baralho)

estetik (adj) -t, -a estética

etablerad (adj) etablerat, etablerade estabelecido

etablera (v) -r, -ade, -at [inrätta, upprätta, grunda] estabelecer, montar, fundar

etapp (s) -en, -er etapa

etc el. etc. (förk) [etcetera, och så vidare] etc.

eter (s) etern éter

etik (s) etiken [moralregler] ética, moral

etikett (s) -en, -er [1 ett slags lapp med text] etiqueta

etisk (adj) -t, -a ético

etta (s) ettan, ettor [1 suffran 1; nummer 1 i ordningen] numero 1, primeiro/a

- hon kom etta i tävlingen (Ela foi a primeira da competição)

2 enrumslägenhet (apt de um quarto e sala)

- hon ville byta sin etta mot en större lägenhet (ela quer trocar seu apt de quarto e sala por um maior)

ett/årig (adj) -årigt, -åriga [som är el. varar ett år] de uma ano de idade

- en ettårig kurs (curso de um ano)

europé (s) -n, -er europeu

europeisk (adj) -t, -a europeu(-eia)

ev (förk) eventuell(t) eventualidade

evakuera (v) -r, -ade, -at evacuar

evakuering (s) -en, -ar evacuação

evangelist (adj) -t, -a evangélico/a

evenemang (s) ett, evenemanget, evenemang, evenemangen acontecimento

eventualitet (s) -en, -er [ möjlighet, möjlige inträffande fall] eventualidade

eventuell (adj) -t, -a eventual, possível

evig (adj) -t, -a eterno, perpétuo

evighet (s) -en, -er eternidade

evolution (s) -en, -er evolução

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário