Wednesday, March 21, 2007

FA

familj (s) -en, -er família

familjär (adj) -t -a famíliar

famn (s) -en, -ar colo (abraçar)

- hålla ett barn i famnen (pegar uma criança no colo)

¹fan (s) [djävulen svordom] Diabo

- Fy fan! (Que diabo!)

²fan el. fans [engelsk uttal] fansen [beundrare]

fanatiker (s) fanatikern, fanatiker, fanatikerna fanático/a

fanatism (s) fanatismen fanatismo

fantasi (s) fantasi(e)n, fantasier [1 påhitt, inbillning] fantasia, imaginação

fantastisk (adj) -t, -a fantástico, fabuloso, estupendo

fantastiskt (adv) [oerhört, väldigt] fantástico, fabuloso, estupendo

fantisera (v) -r, -ade, -at [inbilla sig, drömma] fantasiar, sonhar

¹far el. fader (s) fadern, fäder [manlig förälder, pappa] pai

¹fara (v) ²far, for, farit, far! [förflyta sig] ir, viajar

- fara till Stockholm (viajar para Stockholm)

²fara (s) -n, -r perigo, risco

- vara i fara (estar em perigo)

- löpa vara att (correr risco de)

far/bror el. farbroder (s) -brodern, -bröder [1 pappas bror eller pappas systers man] tio {paterno}

- far/far (avô {paterno})

- far/föräldrar (avós)

farlig (adj) -t, -a perigoso, arriscado

farm (s) farmen, farmar {el. farmer} fazenda, chácara

farmaceut (s) -en, -er farmacêutico

far/mor el. farmoder (s) -modern, mödrar [pappas mamma] avó [paterno], vovó

faro/zon (s) -zonen zona de perigo

farsa (s) -n, -r [ far] papai

fart (s) -en, -er [ hastighet, snabbhet] velocidade, rapidez

fartyg (s) ett, fartyget, fartyg, fartygen [båt, skepp] navio, barco, embarcação

farväl (interj) [adjö högtidligt] adeus! (despedida)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário