Monday, March 12, 2007

ELE

elektricitet (s) elektriciten [ett slags energi, ström] eletricidade

elektriker (s) en, elektrikern, elektriker, elektrikerna eletricista

elektronik (s) elektroniken eletrónico

element (s) ett, elementet, element, elementen elemento

1 ämne; omgivning

- de fyra elementen {jord, vatten, luft, eld} ( os quatro elementos terra, agua, ar, fogo)

2 apparat för uppvärmning

elementär (adj) -t, -a elementar, primário

elev (s) en, -en, -er aluno

elfte (räkn) 11 décimo primeiro

eliminera (v) -r, -ade, -at [ta bort, avlägsna] eliminar

elit (s) -en, -er élite

eller (konj) [anger alternativ] ou

- Vill du ha te eller kaffe? (Você quer chá ou café?)

el/ljus (s) -ljuset [elektriskt ljus] luz eletríca

elva (räkn) 11 onze

elände (s) eländet miséria

eländig (adj) -t, -a miserável, mísero, desgraçado

emalj (s) -en, -er esmalte

emancipation (s) emancipationen emancipação

emballage (s) ett, emballaget, emballage, emballagen [omslag, förpackning] embalage

embargo (s) ett, embargot, embargon embargo

embryo (s) ett, embryot, embryon embrião

emellan (prep) entre, no meio de

- oss emellan sagt ( aqui para nós, cá entre nós)

emellanåt (adv) [ibland, då och då] ocasionalmente, às vezes

emellertid (adv) [dock] no entanto, todavia, contudo, porém

emigrant (s) en, -en, -er [utvandrare] emigrante

emigration (s) emigrationen [utvandring] emigração

emigrera (v) -r, -ade, -at [utvandra] emigrar

emot (adv) [ofta som verbartikel mot]

- mitt emot {=på motsatta sidan} (em frente, em face, defronte)

- vara emot ngn (ser contra alguém)

emotionell (adj) -t, -a [känslomässig] emocional

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário