Monday, March 05, 2007

DRÅ

dråp (s) ett, dråpet, dråp, dråpen [{oavsiktlig} dödande av en människa] homicídio

dråplig (adj) -t, -a extremamente cómico (engraçado)

dräkt (s) en, -en, -er traje; conjunto de saia e blase

dräng (s) en, -en, -ar [manlig person anställd i jordbruk] {antigamente na Suécia} peão

dränka (v) -er, -te, -t afogar

- dränka sorgen (afogar as tristezas)

dröja (v) -er, -de, -t [1 avvakta, vänta] demora-se

- han dröjde med svaret (ele hesitou em responder )

- Var god och dröj ett ögonblick! (espero um momento por favor!)

2 dra ut på tiden, ta tid (estar demorado)

dröjs/mål (s) -målet, -mål, -målen [försening, väntan] demora

- utan dröjsmål ( sem demora, sem perda de tempo)

dröm (s) en, drömmen, drömmar sonho/s

- mardröm (pesadelo)

drömmare (s) en, drömmar(e)n, drömmare, drömmarna sonhador

drömma (v) drömmer, drömde, drömt, dromm! sonhar

du (pron) dig {pronuncia dej [dei] } você, (tu)

- jag hör dig inte (eu não escuto você)

dubbar (v) -r, -ade, -at, dubba! dublar (filme)

dubbel (adj) -t, -a duplo

dubble/gångare (s) en, -gångar(e)n, -gångare, -gångarna sósia

dubbel/moral (s) - moralen falso puritanismo

dubbelt (adv) [två gånger räknat] duplamente, duas vezes

dubblera (v) -r, -ade, -at, dublera! dobrar, duplicar

dubbelt (s) en, -en, -er duplicado/s

duell (s) en, -en, -er duelo

duett (s) en, -en, -er [musikstycke för två] dueto [ dois musicos/cantores]

duga (v) duger, dög {el. dugde}, dugt [vara lämplig, passa] servir, prestar

dugg (s) inte ett dugg {=inte alls} (absolutamente nada)

dugg/regn (s) -regnet [fint regn, småregn] garoa, (chuvisco) [chuviscar]

duglig (adj) -t, -a capaz, hábil, competente

duk (s) en, -en, -ar tolha de mesa

duka (v) -r, -ade, -at, duka! pôr a mesa

- duka fram (pôr na mesa, servir)

- duka av (tirar a mesa)

duktig (adj) -t, -a capaz, hábil, esperto

dum (adj) dumt, dumma tolo, estúpido, idiota, imbecil

dumbom (s) en, dumbommen, dumbommar [dum person] pateta, bobo

dum/burk (s) -burken, -burkar [TV-apparat vardagligt skämtsamt] tv

dumhet (s) -en, -en ,-er estupidez, tolice, bobagem

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário