Tuesday, March 06, 2007

DU

duplicera (v) -r, -ade, -at duplicar

dusch (s) en, -en, -ar ducha, chuveiro

duscha (v) -r, -ade, -at tomar banho de chuveiro

duva (s) en, -n, -or pombo/a

dvärg (s) en, -ar anão

dygn (s) ett, dygnet, dygn, dygnen vinte e quatro horas, dia e noite

dykare (s) en, dykar(e)n, dykare, dykarna mergulhador/a

dyka (v) dyker, dök {el. dykte}, dykt, dyk! mergulhar

- dyker upp (v) [visa sig, komma fram] emergir, aparecer, surgir

dylik (en-ord) (pron) dylikt (ett-ord), dylika (plural) igual, tal, semelhante, similar, parecido

dyna (s) en, -n, -or almofada

dynamisk (adj) -t, -a dinâmica

dynamit (s) dynamiten dinamite

dynasti (s) dynasti(e)n, dynastier dinastia

dyr (adj) -t, -a caro

dyrbar (adj) -t, -a caro

dysenteri (s) dysenteri(e)n disenteria

dyster (adj), dystert, dystra sombrio, triste

¹då (adv) [1 den gången, vid det tillfället] então, naquela época, naquele tempo

- då och då {=ibland} (de vez em quando)

2 i så fall, alltså (às vezes, neste caso, sendo assim)

- ja då {= visst, javisst} ( neste caso, sendo assim)

- hej då (tchau, adeus)

²då (konj) [när, sedan] já que, visto que, porquanto, uma vez que

dålig (adj) -t, -a komp: sämre, sämst [1 sjuk, svag] doente, mal

- känna sig dålig (sentir mal)

2 oduglig, usel (mau, ruim)

- en dålig lärare (um/a professor/a ruim)

- vara på dåligt humör (estar de mal humor)

- dåligt väder (tempo ruim)

- dåligt andedräkt (ter mal hálito)

dåre (s) en, -n, -ar tolo, louco, doido, maluco

dåsa (v) -r, -ade, -at [alvsova] cochilar

dåsig (adj) -t, -a sonolento

däck (s) ett, däcket, däck, däcken cobertura, convés (navio)

dägg/djur (s) -djuret, -djur, -djuren mamífero

dämpa (v) -r, -ade, -at [minska, göra svagare] moderar, amortecer, (som) abaixar a voz ou som

där (adv) [1 på det stället] aí, ali, lá

- där borta (ali adiante, acolá, naquele lugar)

därefter (adv) depois, em seguida, a seguir

däremot (adv) por outro lado

därför (adv) [av den orsaken, på grund av detta] por isto (isso), portanto, por causa, por este motivo

därifrån (adv) [ från det stället] dali

därigenom (adv) [på det sättet] desta maneira, assim

därmed (adv) [med detta] com isso

därpå (adv) [ efter detta, efteråt, sedan] depois, em seguida

därtill (adv) [till detta, dessutom] para isso

därunder (adv) entretanto, ao mesmo tempo

(v) dör, dog, dött dö! morrer, falecer

död (adj) dött, döda morto, falecido

död (s) döden morte, falecimento

döda (v) -r, -ade, -at, döda! matar, provocar a morte de....

dölja (v) -er, -de, -t [gömma, täcka {över}] esconder, ocultar, encobrir

döma (v) -er, -de, -t, döm! [fälla dom {över}, vara domare {vid}] julgar, sentenciar, condenar

döpa (v) -er, -te, -t, döp! batizar

dörr (s) en, -en, -ar porta

döv (adj) dövt, döva surdo

döv/stum (adj) -stumt, -stumma surdo-mudo

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário