Thursday, March 29, 2007

FJ

fjol el. fjor (s) [ i fjol {=förra året}] no ano passado

fjolla (s) -n, -or [ dum kvinnlig person] tola, pateta, bobo

fjord (s) -en, -ar [lång, smal vik särskilt på Sverige västkust] fiorde

fjorton (räkn) 14 catorze

fjortonde (räkn) [på plats nummer 14] décimo quarto {lugar}

fjäder (s) fjädern, fjädrar pena (ex: passaro), pluma

- stötdämpare {fjädrar} (mola, ex: p/ carro)

fjäll (s) ett, fjället, fjäll, fällen [1 berg som när över trädgränsen särskilt om berg i norra Sverige] montanha alta {coberta de neve e sem vegetação} no norte da Suécia

2 liten hudflik {på fiskars skinn} (escama de peixe)

fjärd (s) -en, -ar [öppet vattenparti {i en skärgård}] baía, golfo

fjärde (räkn) [på plats nummer 4] quarto 4.o {lugar}

fjäril (s) -en, -ar borboleta, mariposa

fjärran (adv) [långt borta] longe

fladder/mus (s) -musen, möss, -mössen morcego

flagga (s) en, -n, -or bandeira

flagga (v) -r, -ade, -at, flagga! [ha flaggan hissad] içar a bandeira

flambera (v) -r, -ade, -at flambar { pôr conhaque sobre aleimneto e atear fogo em seguida}

flanell (s) -en, {el. -et}, -er flanela (tecido)

flaska (s) -n, -or garrafa {frasco (p/ perfume}

flat (adj) flata [en flat tallrik] prato raso

fler el. flera (adj) superlativ: flest a maior parte, a maioria

komparativ större antal, ytterligare

flera (pron) [mer än en, åtskilliga, många] mais, em maior número

flerfamiljs/hus (s) -huset, -hus, -husen [hyreshus] prédio pequeno com apts

flertal (s) flertalet [1 majoritet; många, åtskilliga] vários, muitos

2 plural form

flexibel (adj) flexibelt, flexibla flexível

flex/tid (s) -tiden [ flexibel arbetstid] horário de trabalho flexível

flicka (s) -n, -or menina, garota, moça

flick/namn (s) [kvinnligt förnamn; en kvinnas efternamn före äktenskap] sobrenome de solteira antes de casar

flick/vän (s) -vännen, -vänner namorada

flint/skallig (adj) -skalligt, -skalliga calvo, careca

flitig (adj) -t, -a aplicado, assídio, trabalhador

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário