Wednesday, March 28, 2007

FIM

fimp (s) -en, -ar ponta de cigarro

fimpa (v) -r, -ade, -at [släcka en cigarret {sluta röka}] apagar um cigarro { largar de fumar, não fumar mais}

fin (adj) -t, -a [1 snygg, vacker # ful] bonito/a, lindo/a # feio/a

2 bra, utmärkt # dålig (bom, excelente # ruim)

3 tunn, smal # tjock, kraftig (fino, magro # gordo)

4 som är i små korn el. bitar # grov ( fino # grosso)

final (s) -en, -er final

finans (s) -en, -er [mest i plural och sms ekonomi] finanças

finansiera (v) -r, -ade, -at [betala, bekosta, förse med pengar] financiar

finess (s) -en, -er [finhet, elegans] requinte

finger (s) fingret, fingrar, fingrarna dedo (da mão) [en tå, tån, tår (dedo/s do pé)]

finish (s) finishen [1 slutspurt {i idrott} "chegada"

2 ytbehandling ( acabamento)

finito (adj) [ slut! italienska; vardagligt] acabou!

finka (s) -n, -or [fängelse, häkte, arrest] prisão, cadeia

finlands/svensk (adj) -svenskt, -svenska [som avser den svenskspråkiga befolkningen i Finland] sueco-finlandês que fala sueco e vive na Finlândia

finländare (s) finländar(e)n, finländare, finländarna finlandês

finländsk (adj) -t, -a finlandês, {kvinna/mulher (finlandesa)}

finne (s) -en, -ar [1 mest i plural acne, hudutslag] acne, espinha

2 person från Finland som har finska som förstspråk] pessoa da Finlândia {finlandês}

finna (v) finner, fann, funnit, finn! [ hitta, upptäcka; märka] achar, encontrar

- finna lösningar på ett problem (achar uma solução de um problema)

- finna sig i (v) [acceptera, tåla, stå ut med] aceitar-se, suportar (tolerar)

- finna sig i sitt öde (comformar-se com a sua sorte{com seu destino})

finnas (v) finns, fanns, funnits [vara, existera, förekomma] existir, estar, haver

finska (s) finskan [språk i Finland] idioma finlandês

fiol (s) -en, -er violino

fira (v) -r, -ade, -at, fira! celebrar, festejar, comemorar

firma (s) -n, -or [företag, bolag] firma, sociedade, empresa

fisa (v) fiser, fes, fisit, fis! [släpa gaser ur ändtarmen] peidar [soltar vento]

fisk (s) -en, -ar peixe

fiska (s) -r, -ade, -at pescar

fiskare (s) fiskar(e)n, fiskare, fiskarna pescador

fitta (s) -n, -or [kvinnans könsorgan] parte intima da mulher

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário