Monday, May 07, 2007

FÖRI

förinta (v) -r, -ade, -at, förinta! [utplåna] aniquilar, destruir

förkasta (v) -r, -ade, -at [ inte acceptera, avfärda] rejeitar, recusar, reprovar

förkastlig (adj) -t, -a [dålig, inte acceptabel] reprovável

förklara (v) -r, -ade, -at, förklara! [beskriva] explicar, esclarecer

förklaring (s) -en, -ar explicação, esclarecimento

förklarlig (adj) -t, -a explicável

förklädd (adj) förklätt, förklädda disfarçar, mascarar

förkorta (v) -r, -ade, -at [göra kortare] encurtar, abreviar, reduzir

förkortning (s) -en, -ar [det att förkorta; förkortat ord] encurtamento, abreviação, redução

förkrossad (adj) förkrossat, förkrossade esmagado

förkyld (adj) förkylt, förkylda [snuvig] resfriado

förkylning (s) -en, -ar resfriado/s

förköp (s) ett, förköpet, förköp, förköpen compra/s antecipada/s

förlag (s) ett, förlaget, förlag, förlagen editora/s

förleda (v) förleder, förledde, förlett, förled! [förföra, lura] seduzir, desencaminhar

förlika sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig comformar-se com

förlikas (v) förlikas, förlikades, förlikats, förlikas! reconciliar-se

förlikning (s) -en, -ar reconciliação

förlita sig på (v) -r, -ade, -at, förlita! [lita på, räkna med] confiar em, contar com alg.

förlopp (s) ett, förloppet, förlopp, förloppen [utveckling i tiden, process] espaço de tempo; andamento

förlora (v) -r, -ade, -at, förlora! perder

förlossning (s) -en, -ar parto (dar a luz)

förlovad (adj) förlovat, förlovade [som har förlovat sig] ficou noivo/a

- utlovad [ det förlovade landet] terra prometida

förlova sig (v) -r, -ade, -at, förlova! ficar noivo/a

förlovning (s) -en, -ar noivado/s

förlust (s) -en, -er perda

förlåt (interj) [ursäkta!] perdão!, desculpe!

förlåtelse (s) -en, -er [ursäkt] perdão, desculpa

förlåta (v) förlåter, förlät, förlåtit, förlåt! [usärkta] perdoar, desculpar

förlägga (v) förlägger, förlade, förlagt, förlägg! [placera] colocar

- slarva bort (extraviar)

- utge på sitt förlag ( editar (livro))

förlänga (v) -er, -de, -t, förläng! [göra längre {tid och rum}] alongar; prolongar; prorrogar

förlösa (v) -er, -te, -t, förlös! assistir ao parto (fazer um parto)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário