Wednesday, May 16, 2007

FÖRV

förvalta (v) -r, -ade, -at [sköta, administrera {annans egendom}] administrar

förvaltare (s) förvaltar(e)n, förvaltare, förvaltarna administrador

förvaltning (s) -en, -ar administração

förvandla (v) -r, -ade, -at, förvandla! transformar

- bilen förvandlades till skrot ( o carro transformou em ferro velho)

förvandling (s) en, -ar transformação

förvar (s) ett, förvaret, förvar, förvaren [placering på säkert ställe] colocar em lugar seguro, guardar

förvara (v) -r, -ade, -at, förvara! guardar

förvarna (v) -r, -ade, -at [varna i förväg] advertir, prevenir

förvarning (s) -en, -ar aviso

förveckling (s) -en, -ar [komplikation] complicação

förverka (v) -r, -ade, -at, förverka! [gå miste om] perder o direito a....

förverkliga (v) -r, -ade, -at, förverkliga! [göra verklig] realizar, pôr em prática

förvirrad (adj) förvirrat, förvirrade [oredig, bortkommen] atrapalhamento, perturbamento

förvirra (v) -r, -ade, -at, förvirra! atrapalhar, confundir, desconcertar, perturbar

förvirring (s) förvirringen confusão, desordem, desconcerto, pertubação

förvåna (v) -r, -ade, -at, förvåna! [göra häpen, överraska] surpreender, admirar, estranhar

förvånad (adj) förvånat, förvånade [häpen, överraskad] surpreendente

förvåning (s) förvåningen [häpnad, överraskning] surpresa, admiração

förväg (s) [ i förväg {tidigare, på förhand}] com antecedência, de antemão

förvänta (v) -r, -ade, -at, förvänta! [vänta, hoppas på] contar com, esperar

förväntan (s) förväntan, förväntningar expectativa, esperança

förväntning (s) -en, -ar [mest i plural] expectativa(s), esperança(s)

förvärra (v) -r, -ade, -at, förvärra! [göra sämre] piorar, tornar-se pior

förvärva (v) -r, -ade, -at, förvärva! adquirir, obter

förvärv (s) ett, förvärvet, förvärv, förvärven aquisição

förväxling (s) -en, -ar confusão, engano, equívoco

förväxla (v) -r, -ade, -at, förväxla! [bland ihop, ta fel på] confundir

- förväxla två personer ( confundir uma pessoa com outra)

föråldrad (adj) föråldrat, föråldrade [omodern] antiquado

förälder (s) föräldern, föräldrar [mest i plural { mamma el. pappa}] (usa no plural "pais" {pai ou mãe})

- svärförälder (sogro/a)

- adoptivförälder (pai ou mãe adotivo/a)

föräldralös (adj) -t, -a orfão [orfã(s) feminino, orfão(s) masculino] {sem pai e sem mãe}

förälska sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig enamorar-se de, apaixonar-se por

förälskad (adj) förälskat, förälskade [kär] enamorado, apaixonado

förälskelse (s) -en, -er namoro

förändra (v) -r, -ade, -at, förändra! [ändra, förvandla] mudar, alterar, modificar, transformar

förändring (s) -en, -ar mudança, modificação, transformação, alteração

förödande (adj) devastamento

förödelse (s) -en, -er devastação

förödmjuka (v) -r, -ade, -at, förödmjuka! humilhar

förödmjukelse (s) -en, -er humilhação

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário