Tuesday, May 15, 2007

FÖRT

förtid (s) [ i förtid {=före den avsedda tiden}] antes do tempo {marcado}, prematuramente

förtids/pension (s) -pensionen aposentadoria por tempo de trabalho, ou por motivo de doença

förtiga (v) förtiger, förteg, förtigit, förtig! [tiga med, hemlighålla] calar, ocultar

förtjusande (adj) encantador, gracioso, atraente, adorável

förtjusning (s) förtjusningen [glädje] encanto, alegria, prazer

förtjust (adj) förtjust, förtjusta [glad och nöjd även förälskad] encantado; apaixonado/a por

förtjäna (v) -r, -ade, -at [vara värd] merecer

- förtjäna sitt straff ( merecer seu castigo (ex: cadeia))

tjäna (ganhar)

- han förtjänar sex tusen kronor i månaden (Ele ganha seis mil reais por mês)

förtroende (s) förtroendet confiança

förtryck (s) förtrycket opressão, prepotência

förtrycka (v) -er, -te, -t, förtryck! [utsätta för förtryck, undertrycka] oprimir

förtränga (v) -er, -de, -t reprimir

förtur (s) förturen prioridade

förtvivlad (adj) förtvivlat, förtvilade [utan hopp, djupt olycklig; hopplös] desesperado, aflito

förtvivlan (s) förtvivlan desespero, desesperação

förtvivla (v) -r, -ade, -at, förtvivla! [misströsta, ge upp] desesperar, perder a esperança

förtydligande (s) förtydligandet, förtydliganden, förtydligandena esclarecimento, explicação

förtydliga (v) -r, -ade, -at, förtydliga! esclarecer, explicar

förtäckt (adj) förtäckt, förtäckta [dold] dissimulado, oculto

förut (adv) [förr, tidigare] antes, anteriormente

förutom (prep) [utom, med undantag av] além de

förutse (v) förutser, förutsåg, förutsett, förutse! [räkna med, ana, vänta {sig} prever

förutsäga (v) förutsäger, förutsade, förutsagt, förutsäg! predizer, advinhar, imaginar

förutsätta (v) förutsätter, förutsatte, förutsatt, förutsätt! supor

förutsättning (s) -en, -ar suposição

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário