Wednesday, May 02, 2007

FÖRE

förening (s) -en, -ar associação, união

- föräldraförening (associação de pais)

- fackförening (união sindical {sindicatos})

ämne som består av två eller flera grundämnen {kemi} (composição química)

förenkla (v) -r, -ade, -at, förenkla! [göra enklare] simplificar

föreskrift (s) -en, -er [bestämmelse] instrução, indicação

föreskriva (v) föreskriver, föreskrev, föreskrivit, föreskriv! [bestämma] prescrever, ordenar

föreslå (v) föreslår, föreslog, föreslagit, föreslå! [göra ett förslag (om), rekommendera] propor, sugerir

förespegla (v) -r, -ade, -at enganar alg. com falsas aparências/esperanças

föreståndare (s) [ ledare, chef] chefe, gerente, diretor

föreställa (v) -er, -de, -t, föreställ! [avbilda] representar

- föreställa sig (v) [tänka sig, utmåla för sig] imaginar, fazer uma ideia

föreställning (s) -en, -ar [framförande på scen] apresentação {ex: opera}

tanke, idé (ideia, conceito)

föresätta sig (v) föresätter sig, föresatte sig, föresatt sig, föresätt sig! [fast besluta sig] resolver(-se), decidir-se

företag (s) ett, företaget, företag, företagen[rörelse, firma] empresa, firma

företagare (s) företar(e)n, företagare, företagarna empresário, chefe

förfader (s) förfadern, förfäder antepassado

förfall (s) förfallet ruína, decadência, deterioração

förfalla (v) förfaller, förföll, förfallit [försämras] desmoronar-se, cair em ruínas

förfalska (v) -r, -ade, -at, förfalska! falsificar, adulterar

förfalskning (s) -en, -ar falsificação

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário