Monday, May 14, 2007

FÖRS

försvaga (v) -r, -ade, -at [göra svagare, mildra, dämpa] enfraquecer, debilitar {abrandar, diminuir}

försvar (s) försvaret [ motstånd mot angrepp] defesa

försvara (v) -r, -ade, -at, försvara! [skydda, kämpa för] defender

försvarare (s) försvarar(e)n, försvarare, försvararna defensor

- försvars/advokat advogado de defesa

försvinnande(1) (adj) insignificante

försvinnande (s) försvinnandet, försvinnanden [ det att försvinna] desaparecimento, sumiço

försvinna (v) försvinner, försvann, försvunnit, försvinn! [komma bort, inte synas till] desaparecer, sumir-se {extraviar-se, perder-se}

förvunnen (adj) -t, -a [som har försvunnit, borta] desaparecimento, sumiço

försvåra (v) -r, -ade, -at, försvåra! [göra svårare] dificultar, agravar

försäkran (s) försäkran, försäkringar afirmação

försäkra (v) -r, -ade, -at, försäkra! [lova, intyga] afirmar, garantir

försäkring (s) -en, -ar seguro (ex: seguro de vida, carro, etc)

försäljare (s) försäljar(e)n, försäljare, försäljarna vendedor

försäljning (s) -en, -ar venda/s

försämra (v) -r, -ade, -at, försämra! [göra sämre, förvärra] piorar, tornar pior

försändelse (s) -en, -er envio, remessa

försätta (v) försätter, försatte, försatt, försätt!

- försätta på fri fot {=frige} (pôr em liberdade, libertar)

försök (s) ett, försöket, försök, försöken tentativa, experimento

- göra ett försök (fazer uma tentativa)

- mordförsök (tentativa de morte {tentar matar alguém}

försöka (v) -er, -te, -t, försök! tentar, experimentar

försöks/kanin (s) -kaninen, -kaniner [person som man prövar något på] cobaia/s

försörja (v) -er, -de, -t, försörj! sustentar, manter

- hon försörjer sin man (ela sustenta o marido)

försörjning (s) försörjningen [underhåll, uppehälle] sustento

förtal (s) förtalet [lögnaktigt skvaller] difamação, calúnia

förtala (v) -r, -ade, -at, förtala! [tala illa om] difamar, caluniar

förteckning (s) -en, -ar lista, catálogo

förtegen (adj) -t, -a [tystlåten] calado, reservado

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário