Friday, May 18, 2007

GE

ge(giva) (v) ger, gav, gett {el. givit}, ge! {el. giv!} [överlämna {som gåva, som betalning} dar; oferecer, ofertar, presentear; entregar

- ge någon en present (dar um presente p alguém)

- jag har gett en tia för boken (eu paguei 10 coroas por um livro)

- ge ett exempel (dar um exemplo)

- ge efter (v) [ge vika] cender a

- ge igen (v) [ge lika för lika, hämnas] devolver, restituir

- ge med sig (v) [acceptera något] abrandar

- ge sig (v) [kapitulera, ge upp] perder as esperanças, resignar-se

- ge sig av (v) [ge sig iväg] ir embora, partir

- ge sig på (v) [anfalla, angripa] atacar, agredir

- ge upp (v) resignar-se, perder as esperanças

- ge ut (v) [låta publicera] publicar (livro)

gelé (s) gelé(e)t {el. gelén}, geléer geleia { tipo gelatina de frutas q usa na Suécia p comer com comida}

gem (s) ett, gemet, gem, gemen clipe {p prender papeis}

gemensam (adj) gemensamt, gemensamma comum, mútuo

gemenskap (s) gemenskapen afinidade

gen(1) (adj) -t, -a [kort] curto; pegar um atalho {caminho curto}

gen(2) (s) -en, -er [mest i plural arvsanlag] gene {biologia}

genast (adv) [omedelbart, ögonblickligen] imediatamente, logo, agora mesmo

genera (v) -r, -ade, -at, genera! incomodar, importunar

generad (adj) generat, generade [skamsen] embaraçado, envergonhado

general (s) -en, -er general

generalisera (v) -r, -ade, -at, generalisera! generalizar

generation (s) -en, -er generação

generator (s) -n, -er gerador

generell (adj) -t, -a [allmän; allmängiltig] geral

generositet (s) generositeten generosidade

generös (adj) -t, -a generoso

genetisk (adj) -t, -a genético

gengäld (s) [i gengäld] em compensação, como recompensa

geni (s) geni(e)t, genier {el. genin} génio

genial (adj) -t, -a genial

genitiv (s) -en, -er [ett kasus som brukar ange tillhörighet {t ex flickan -s} genitivo

- genitiv/form -en (forma do genitivo)

genom (prep) por; através de, por meio de; com, por intermédio e, durante

- gå in genom en dörr (passar pela porta (entrar ou sair)

- resa genom Sverige (viajar dentro da Suécia)

- genom åren {el. tiderna} (durante os anos)

- spara pengar genom investering (economizar dinheiro através de investimento)

- genom att lära andra lär man sig själv (através de ensinar outras a gente ensina a nos mesmo)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário