Monday, May 21, 2007

GEN

genom (förled) prefixo

genomarbeta (v) -r, -ade, -at elaborar bem

genombrott (s) genombrottet tornar conhecido como escritor

genomfart (s) -en, -er passagem, travessia

genomföra (v) genomför, genomförde, genomfört, genomför! [utföra, realisera] realizar, efetuar

genomskinlig (adj) -t, -a transparente

genomsöka (v) -er, -te, -t, genomsök! procurar, investigar

gentemot (prep) [i förhållande till, emot] para com, contra

gentil (adj) -t, -a generoso, elegante, fino

gentle/man (s) -mannen, -män, männen cavalheiro

genuin (adj) -t, -a [äkta] genuíno, puro

genus (s) ett, genuset, genus, genusen [ en språklig böjningskategori som bygger på form {bil -en, bord -et] género das palavras {ex: substantivos (bil -en [o carro], bord -et [a mesa]}

genväg (s) -en, -ar atalho, caminho curto

geografi (s) geografi(e)n geografia

geologi (s) geologi(e)n geologia

geometri (s) geometri(e)n geometria

gerilla (s) -n, -or guerrilha

gest (s) -en, -er gesto, movimento

gestikulera (v) -r, -ade, -at gesticular, fazer gesto

get (s) geten, getter cabra

geting (s) -en, -ar vespa {marimbondo}

getto (s) ett, gettot, getton, gettona gueto

gevär (s) ett, geväret, gevär, gevären espingarda, fuzil

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário