Wednesday, May 09, 2007

FÖRO

förort (s) -en, -er subúrbio

förpacka (v) -r, -ade, -at, förpacka! [emballera, paketera] embrulhar, embalar, empacotar

förpackning (s) -en, -ar [omslag, fodral] embrulho, pacote, embalagem

förr (adv) [förut, tidigare] antes, antigamente

- ju förr desto bättre (quanto antes melhor)

- förr eller senare (mais cedo ou mais tarde)

förra (adj) förre [tidigare] anterior

- i förra veckan (a semana passada)

- från förra gången (da outra vez)

förresten el. för resten (adv) [ för övrigt, dessutom] aliás, além disso

förrgår (s) anteontem

förråd (s) ett, förrådet, förråd, förråden reserva, estoque

förråda (v) förråder, förrådde, förrått, förråd! atraiçoar, trair

förrädare (s) förrädar(e)n, förrädare, förrädarna traidor

förrän (konj) [mest med negation innan] antes que

församlas (v) församlas, församlades, församlats, församlas! reunir-se

församling (s) -en, -ar assembleia, reunião

- religiöst samfund (congregação, paróquia)

försenad (adj) försenat, försenade atrasamento

försena (v) -r, -ade, -at, försena! atrasar, retardar, demorar

försening (s) -en, -ar atraso, demora

försent el. för sent (adv) [ alltför sent, inte i tid] atrasado

försiktig (adj) -t, -a [aktsam, varsam] cuidadoso, cauteloso

förskola (s) förskolan escola pré-primária, maternal (5 e 6 anos)

förskott (s) ett, förskottet, förskott, förskotten adiantamento, pagamento adiantado

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário